Vi är Show Concept.

Sarah Howard med fantastiska kollegor och samarbetspartners

Sarah Howard 

VD & Kreativt ansvarig

Fredrik Widstrand

Musikaliskt ansvarig 

Elin Öhgren

Projektledare First Camp-projektet

Fantastiska samarbetspartners